Αρχείο κατηγορίας Βιολογία-Χημεία

Εξέλιξη της συνθετικής βιολογίας 

Οι ένθερμοι υποστηρικτές της διαφημίζουν ότι η επερχόμενη επανάσταση θα λύσει το πρόβλημα της πείνας στην Αφρική ή ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου μέσω της  βακτηρίων που θα «καταβροχθίζουν» το διοξείδιο του άνθρακα. Άλλοι ωστόσο, περισσότερο σκεπτικιστές επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι της συνθετικής βιολογίας είναι πολλοί. Κανείς, λόγου χάρη, δεν μπορεί να εγγυηθεί έως τώρα, και πολύ πιθανόν και στο μέλλον, ότι τα μεταλλαγμένα βακτήρια δεν θα αναμειχθούν με τα φυσικά τους συγγενικά, μεταλλασσόμενα σε επιβλαβείς για μας οργανισμούς. Με άλλα λόγια, η επιθυμία να επιτευχθεί η δημιουργία μας «νέας, βελτιωμένης» εκδοχής του φυσικού κόσμου, είναι πιθανόν να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε απρόβλεπτα και δυσάρεστα αποτελέσματα.

Συνέχεια ανάγνωσης Εξέλιξη της συνθετικής βιολογίας 

Advertisements